Nyheder

Nyheder fra K.V. Gasteknik A/S

Artikel i bladet – Hospital Drift & Arkitektur

K.V. Gasteknik har fået en ny artikel i bladet Hospital Drift & Arkitektur, som er et forum for sygehus teknik og teknik (FSTA).

Artiklen hedder “Gassystemer for medicinske gasser – Øget fokus på sikkerhed og god økonomi for sygehusene”. Den omhandler, hvorledes man med nye innovative produkter og systemopbygning både kan spare penge og øge sikkerheden for patienter og personale.

Artiklen kan læses her: Artikel – Gassystemer for medicinske gasser – (Hospital drift & arkitektur)

Nyhedsbreve

K.V. Gasteknik udgiver med jævne mellemrum vores nyhedsbrev GASTEK INFO.
Alle vores GASTEK INFO kan hentes her.

K.V. Gasteknik laver installation for flydende nitrogen med patenteret Cryo Cross System

Med kunde-ejet kryotank, super vakuum isolerede vakuum rør, styringssystem og vores patenterede Cryo Cross System har K.V. Gasteknik lavet komplet system for distribuering af flydende Nitrogen.
Systemet udmærket sig ved at genanvende fordampet Nitrogen-gas og have ekstrem lav fordampning (tab) af nitrogen.
Læs mere om vores løsninger her.

Verdens sikreste gassystemer for medicinske gasser

Med K.V. Gastekniks specialudviklede ventilenhed kaldet MEDISPÆR® kan vi tilbyde at udføre det som pressen har kaldt verdens sikreste gassystem.
Læs mere her.

K.V. Gasteknik får topkarakterer fra Bygningsstyrelsen

K.V. Gasteknik A/S er stolte af at få topkarakterer fra Bygningsstyrelsen for vores udførte arbejde.

Entrepriseopgaver over en hvis størrelse som gennemføres via Bygningsstyrelsen (Staten) er underlagt krav om evaluering og karaktergivning.
Bygherre og dennes rådgivere stilles i den forbindelse en lang række spørgsmål om, hvordan de mener den pågældende entreprenør har løst opgaven.
Alt fra imødekommelse af behov, “Overholdelse af aftalt pris, byggeriets kvalitet, fejl og mangler, overholdelse af tidsplaner mv. karaktergives fra 1-5.

K.V. Gasteknik er stolte af at have fået topkarakter (5) indenfor alle adspurgte områder. Rapporterne er offentlig tilgængelige, men kopi af rapport kan i øvrigt fremsendes efter ønske.