Installation for medicinske gasser

Gassystemer der aldrig svigter

K.V. Gastekniks løsningsmodeller er blevet kaldt verdens sikreste gassystemer. Med enkel ringlednings-opbygning der indeholder K.V. Gastekniks produkter som Medispær®, Medivagt®, MTRS-Vagt® mv. kan vi i dag tilbyde den suverænt tekniske bedste løsning som findes på markedet.

K.V. Gasteknik tilbyder løsninger til alt fra små service, vedligehold og renoveringsopgaver til store nøglefærdige projekter og komplette hospitalsbyggerier.

Der findes en lang række gældende normer på området som bl.a DS/EN ISO 7396-1&2, DS/EN 13348, DS/EN ISO 9170-1 m.v. K.V. Gasteknik anvender kun egnede produkter og udfører installationer der alle overholder gældende standarder. Dog kan standarderne ofte betragtes som nogle “minimumskrav”. K.V. Gasteknik kan sagtens tilbyde løsningsmodeller og produkter som “blot” overholder dette, men vores løsningsmodeller og produktporteføjle går langt videre, hvis man har ønske herom.

K.V. Gastekniks komplet løsningsmodel giver store fordele. Ikke blot fås en langt større sikkerhed for både patienter og personale, men systemet giver øget fleksibilitet og store driftsmæssige besparelser.

I forbindelse med at Gentofte Hospital tilbage i 2009 skulle have bygget nyt hospital blev K.V. Gastekniks løsningsmodel valgt. Installationen har siden da fungeret med succes og vores løsningsmodel er også valgt for totalrenovering af den gamle del af hospitalet.

Hvad enten K.V. Gasteknik A/S skal fungere som udførende installatør, produktleverandør eller rådgiver til projektet har vi en løsning. Ofte bliver større installationsopgaver udført i tæt samarbejde med VVS-installatører.

K.V. Gasteknik A/S holder løbende informationsmøder, seminarer omkring gassystemer for medicinske gasser. Vi tilbyder også gerne et uforpligtende møde om jeres næste projekt.

Nærmere information om vores produkter kan hentes her: PDF Download

Vores generelle brochure kan i øvrigt hentes her:  Brochure

Læs i øvrigt artikler fra dagspressen herom her: Artikel – Maskinemesteren     Artikel – Teknisk Nyt