Rene gasser

KVG tilbyder komplet program for rene gasser.

Alle gasser er nøje udvalgt til netop din applikation.

KVG ved, at valg af korrekt gas, udstyr og brugen heraf er afgørende for gode resultater.
Vores specialister tilbyder den nødvendige viden og opbakning, hvilket giver den bedste tryghed for kunderne.

Gasser til ethvert formål

Uanset Deres applikation giver KVG’s rene gasser den bedste gasmæssige løsning for både industri, forskning og udvikling.
Alle gasser tilgængelig i et bredt spektrum af renhedsgrader netop tilpasset den applikation som de anvendes til.

Geografisk leverer vi over hele Danmark med dag til dag leverancer.
Gasserne kan leveres i flaskestørrelser helt fra 0,4 liter til flaskebatterier med op til 18 flasker eller i kryotanke indeholdende fra ca. 200 l. og opefter.

Certificeret renhed

Uanset hvilken type gas der ønskes er der garanti for renheden af gassen. Der er lavet maksimum niveauer for specifikke urenheder.

Da vi kender til hvilke urenheder og hvilket niveau urenhederne påvirker analyser og andre processer, giver dette os mulighed for at tilbyde gasser i mange kvalitetsklasser, som netop er tilpasset behovet. Dette giver jer mulighed for at opnå bedst mulige resultatater

Alle ultra rene gasser er certificeret med et niveau for maksimum af urenheder. Systemet herfor er kvalitetssikret og ISO 9000 certificeret.
Vores Pharma gasser er desuden produceret til at opfylde den Europæiske Farmakopé og Good Manufacturing Practice (GMP) part II.

Kvaliteten angives som gasartens renhed i volumenprocent, med en cifferkode direkte efter gassens navn. Cifferkoden er en forkortet måde at beskrive renheden på. Første ciffer angiver antallet af nitaller, og sidste ciffer anviger sidste ciffer efter nitallet.

Eksempel:Helium 4.6 = 99,996%
Nitrogen 6.0 = 99,9999%

Nedenstående ses i øvrigt standardprogram af rene gasser.
Udover de her omtalte gasser kan KVG levere en lang række andre gasser, omfattende både rene gasser, industrigasser, medicinske gasser, cryogasser og gasblandinger i såvel mindre som i større mængder.

Ved bestilling eller oprettelse af en leveringsaftale bedes De rette direkte henvendelse til os på telefon, fax eller E-mail.

Kemisk Betegnelse Gasbenævnelse
C₂H₂ Acetylen 2.6
NH₃ Ammoniak 4.0
Ar Argon 4.5
Ar Argon 4.8
Ar Argon 5.2
Ar Argon 6.0
ASH₃ Arsin 4.5
BF₃ Bortriflourid 1.7
BF₃ Bortriflourid 1.8
BC₁₃ Bortriklorid 3.0
HBr Brombrinte 2.5
C₄H₆ 1.3-Butadien 2.5
C₄H₁₀ n-Butan 2.5
C₄H₁₀ n-Butan 3.5
C₄H₁₀ Iso-Butan 3.5
C₄H₈ Buten 2.3
C₄H₈ Iso Buten 2.8
²H₂=D₂ Deuterium 2.7
(CH₃)₂NH Dimetylamin 2.0
(CH₃)₃O Dimetylæter 2.6
SiH₂Cl₂ Diklorsilan
N₂O Dinitrogenoxid 1.8
N₂O Dinitrogenoxid 5.5
C₂H₆ Etan 2.5
C₂H₆ Etan 3.5
C₂H₇N Etylamin 2.7
C₂H₄ Etylen 2.5
C₂H₄ Etylen 3.0
C₂H₄O Etylenoxid 2.8
C₂H₄O Etylenoxid 3.0
C₂H₅-NH₂ Etylamin 2.7
HF Flourbrinte
COCl₂ Fosgen 1.8-2.2
He Helium 4.6
He Helium 5.2
He Helium 6.0
3He Helium -3
H₂ Hydrogen 2.6
H₂ Hydrogen 3.0
H₂ Hydrogen 5.0
H₂ Hydrogen 5.2
H₂ Hydrogen 6.0
HCl Hydrogenklorid 2.8
HCl Hydrogenklorid 3.5
HCl Hydrogenklorid 4.5
H₂S Hydrogensulfid 2.8
Cl₂ Klor 2.5
Cl₂ Klor 2.8
Cl₂ Klor 4.0
CO₂ Kuldioxid Medicinsk
CO₂ Kuldioxid Levnedsmiddel
CO₂ Kuldioxid 4.0
CO₂ Kuldioxid 4.5
CO₂ Kuldioxid 4.5 flydende
CO₂ Kuldioxid 4.8
CO₂ Kuldioxid 5.5
CO₂ Kuldioxid 5.5 flydende
CO Kulmonooxid 2.0
CO Kulmonooxid 3.7
CO Kulmonooxid 4.7
Kemisk Betegnelse Gasbenævnelse
Kr Krypton 3.0
Kr Krypton 4.0
Kr Krypton 4.7
Ap Luft Medicinsk
SL Luft Syntetisk 4.8
SL Luft Syntetisk
SL Luft Syntetisk 6.0
CFCl₃ Triklorflourmetan R11
CCl₂F₂ Diklordiflourmetan R12
CCLF₃ Klortriflourmetan R13
CBrF₃ Bromtriflourmetan R13B1
CF₄ Tetraflourmetan R14
CHCIF₂ Klordiflourmetan R22
C₂Cl₃F₃ Triflourtriklormetan R113
C₂F₄Cl₂ Diklortetraflourmetan R11
CF₃CF₂Cl Klorpentaflourmetan R115
CH₄ Metan 2.5
CH₄ Metan 3.5
CH₄ Metan 4.5
CH₄ Metan 5.5
CH₃HN₂ Monometylamin 2.0
CH3Br Metylbromid 2.5
Ne Neon 2.0
Ne Neon 4.0
Ne Neon 4.8
N₂ Nitrogen 2.6
N₂ Nitrogen Levnedsmiddel
N₂ Nitrogen 5.0
N₂ Nitrogen 5.2
N₂ Nitrogen 5.2 Pharma
N₂ Nitrogen 5.5
N₂ Nitrogen 6.0
N₂ Nitrogendioxid
NO₂ Nitrogendioxid 1.8
NO Nitrogenoxid
NO Nitrogenoxid
O₂ Oxygen 2.5
O₂ Oxygen 4.5
O₂ Oxygen 4.5 Pharma
O₂ Oxygen 5.0
O₂ Oxygen 5.2
O₂ Oxygen 5.8
C₃H₈ Propan 1.8
C₃H₈ Propan 3.0
C₃H₆ Propylen 2.8
C₃H₆O Propylenoxid 3.0
SiH₄ Silan Semiconductor
SO₂ Svovldioxid Levnedsmiddel
SO₂ Svovldioxid 3.7
SO₂ Svovldioxid 4.5
SF₆ Svovlhexaflourid 3.0
SF₆ Svovlhexaflourid 5.0
(CH₃)₃N Trimetylamin 2.0
C₂H₃Cl Vinylmetylamin 2.0
C₃H₆O Vinylmetylæter 2.0
Xe Xenon 2.0
Xe Xenon 4.0
Xe Xenon 4.7