Udtag for medicinske gasser

Udtag for medicinske gasser

Som udtag for medicinske gasser anvendes ofte Lynkoblinger. Hver gas er kodet for sin egen type og er farvet efter normal gas-farve.

  • Oxygen = Hvid
  • Luft = Sort / hvid
  • Vakuum = Rød
  • Kuldioxid = Grå
  • Røggas = Sort / Blå

Udtag kan leveres i flere udgaver alt afhængig af ønske om placering.