Kryotanke

Køb din egen kryotank

Stationære kryotanke og anlæg kan leveres og installeres i mange størrelser.

K.V. Gasteknik A/S tilbyder som det eneste selskab i Danmark at sælge komplette stationære kryotanke og anlæg. I det stationære kryoanlæg indgår ikke i en omskiftelig pulje af flasker der ombyttes ved hver ny leverance af gasser. Dette gør det oplagt at overveje køb af kryotank.

Fordele ved køb:

  • Markedets bedste kryotanke med minimum af tab (egenfordampning)
  • Fuld valgfrihed af gasleverandør
  • Enkel mulighed for udskiftning af gasleverandør
  • Ingen lejeomkostninger
  • Bedste muligheder for køb af billigste gas
  • Ingen driftsstop og besværlig udskiftning af kryotank ved valg af ny gasleverandør

Alle traditionelle gasselskaber på markedet i dag tilbyder kun at udleje kryotanke. Dette kan give både ufleksible og dyre løsninger. Både i form af høje lejeomkostninger og manglende mulighed for at vælge gasleverandør.

De fleste virksomheder, der har behov for kryobeholdere, har ligeledes en produktion som er vigtig at opretholde døgnet rundt og alle dage i året. Ved traditionelle leje-løsninger som øvrige gasselskaber tilbyder vil et skift af gasleverandør også betyde at hele kryotanken skal udskiftes. Dette kan ofte være med store driftsmæssige forstyrrelser og kræve store ressourcer planlægningsmæssig. I praksis betyder det også ofte høje gaspriser og høje lejepriser.

Ved at eje sit kryoanlæg giver det komplet fleksibilitet til at finde den bedste sparringspartner og leverandør af gasser efterfølgende.