Kobberrør iht. EN 13348

K.V. Gasteknik tilbyder rør og fittings i kobber til medicinske gasser

For anvendelse af kobberrør og fittings til medicinske og tekniske gasser op til 99.999% i renhed (5.0), stilles der en række krav, som er beskrevet i DIN VDE 0750 part 211 samt EN13348.

K.V. Gasteknik har gennem mange år været blandt de førende på markedet for leverance samt installation af rør og rørsystemer for gasser i alle kvalitetsklasser.
For anvendelse af kobberrør til medicinske gasser og øvrige gasser op til 5.0 i renhed, er det vigtigt, man sikrer sig, at rørene lever op til de krav, der stilles i dag.
I K.V. Gastekniks rør er standarden EN13348 graveret ned i røret. Det giver en sikkerhed for at korrekt type rør er anvendt.
Vi leverer ligeledes alle nødvendige fittings og rørmærkninger.

Rørsystemer til gasarter bør i det mindste være rengjort til de kvaliteter af gasarter, der ønskes distribueret i rørene.
For at forhindre at gassen bliver forurenet af rørsystemet, må den indvendige side af rørene ikke indeholde stoffer, som kan forurene gassen.
For at forhindre urenheder omsamles i rørene, skal de derfor være glatte og rene. Fedtstoffer sætter sig lettere fast i rørene, hvis overfladen ikke er glat.

Ifølge DIN VDE må rørene ikke indeholde reststoffer på over 0,020 g/m2 (målt som total kulstofmængde), hvilket K.V. Gastekniks rensede kobberrør overholder.
For bestemmelse af totalmængde kulstof, skal proceduren ifølge standarden EN 723 følges.

Rørene leveres fosfordioxiderede på overfladen for at sikre mulighed for lodning uden brug af flus.

Af sikkerhedsmæssige årsager bør rensede kobberrør sikres mod indtrængning af urenheder. Derfor skal alle rør sikres med en hætte el.lign. i begge ender.

Levering:

  • Kobberrørene leveres enten som bløde rør i rulle eller hårde rør i faste længder á 5 meter.
  • Kobberrørene leveres rensede og afproppede som beskrevet ovenfor.

Kobberrørene fås i følgende dimensioner:

6 mm,  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm og 54 mm.

K.V. Gasteknik tilbyder desuden sølvhårdlod for kobberrør til gasser op til 5.0.

Har De brug for afspærringsventiler til medicinske gasser, er K.V. Gasteknik også leverandør heraf.

Se i øvrigt datablade her.