Medicinske gasser

KVG tilbyder komplet program for medicinske gasser.

KVG har i en lang årrække leveret luftarter til sundhedssektoren.

Vores langvarige relation til sundhedssektoren med gasleverance til hospitaler, læger, dyrlæger, klinikker, privatshopitaler har gjort vores medarbejdere til specialister på området. Gennem årene har vi ligeledes været med i forskellige udvalg og har været stor bidragsyder til de fælles europæiske regelsæt der findes på området idag.

Vi installerer ligeledes komplette medicinske gassystemer og har udviklet produktløsninger som giver hvad der i pressen er blevet kaldt “verdens sikreste gassystemer”. Ligeledes har vi komplet produktprogram af ventiler, regulatorer, rør mv. til traditionel produktsalg.

KVG har alle kompetencer og nødvendige tilladelser for distribution og salg af medicinske gasser. Vi tilbyder således komplet program af alle medicinske gasser og i alle flaskestørrelser.  Alle Medicinske gasser fra KVG  overholder kravene i Europæiske Pharmakopé.

Oxygen (O₂, Ilt)

Renhed i vol-% O₂ ≥ 99,6%
Atmosfærisk luft indeholder ca. 21% oxygen. Oxygen fremstilles ved destillation af flydende luft.

Dinitrogendioxid (N₂O, Lattergas, Kvælstofforilte)

Renhed i vol-%: N₂O ≥ 98,0%
Dinitrogenoxid er ved normal temperatur fordråbet i flasker, og flasketrykket er derfor konstant under tømning.

Carbondioxid (CO₂, Kuldioxid)

Renhed i vol-%: CO₂ ≥ 99,7%
CO₂ findes i atmosfærisk luft med et indhold på ca. 0,03%.
CO₂ er ved normal temperatur fordråbet i flasken, og flasketrykket er derfor konstant under tømning.

Luft (atmosfærisk)

Renhed i vol-%: Normal sammensætning i atmosfærisk luft:
N₂     = 78,09 vol-% ,  O₂     = 20,95 vol-%,  Ar     =   0,93 vol-%,   CO₂  =   0,03 vol-%
Atmosfærisk luft komprimeret i højtryksflasker er filtreret og tørret.

For de fleste brugere af luft, kan det dog bedst betale sig at få leveret et komplet kompressoranlæg for egenproduktion af luft. K.V. Gasteknik har ligeledes komplet program herfor og er behjælpelig med både rådgivning for valg af type, levering og komplet installation.

Nitrogen (N₂, kvælstof)

Renhed i vol-%   N₂ ≥ 99,6%
Atmosfærisk luft indeholder ca. 78% nitrogen. Nitrogen produceres ved destillation af flydende luft.

I sundhedssektoren anvendes nitrogen ofte som kølemiddel idet Nitrogen i flydende form er -196 grader. Denne egenskab gør det meget velegnet i forbindelse med opbevaring af vævsmateriale, celler mv. i superisolerede beholdere.

Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde til sundhedssektoren er du velkommen til at kontakte os.