Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Alle installationer for gasser er underlagt K.V. Gastekniks omfattende kvalitetssikring.
Uanset om der er tale om gasinstallationer for medicinske gasser, rene gasser eller industrielle gasser kræver de forskellige installationer nøje tilpasset kvalitetskontrol.
Når der udføres gasinstallationer findes en række myndighedskrav, som naturligvis skal overholdes. For industrielle- og rengas installationer er alle myndighedskravene sikkerhedsrelaterede. Kravene tager udelukkende udgangspunkt i at sikre de personer bedst muligt, som anvender gassen. For Medicinske- og Lægemiddelsgasser findes der en række internationale standarder for, hvordan systemer skal opbygges og kvalitetssikres.

Installationer for rene gasser / industrielle gasser

Når man udfører installationer for rene gasser er kravene høje. Ikke kun af hensyn til myndighederne, men derimod for at sikre måske det nok væsentligste brugerkrav – at installationen ikke tilfører urenheder til gassen, når den distribueres i et gassystem. Vi ved at brugerne af de forskellige gasser både betaler mange penge for den gas de køber, men også ofte har forsøg, produktion eller lignende der er afhængig af en kontinuerlig, uforstyrret gasforsyning der kan overføre gasmolekylerne uden at tilføre forureninger.

At lave installationer for rene gasser kræver certificerbar udrustning, rør og koblinger, kompetence og stor erfaring. K.V. Gasteknik har, som førende specialister netop de kundskaber der skal til at gennemføre rengas-installationer. Vi har gennem mange år nøje udviklet vores kvalitetssikringsprocedurer, der går lang videre end hvad både myndighederne stiller af krav og hvad rådgivende ingeniørfirmaer beskriver i forskellige udbuds-beskrivelser.

Det betyder også at en rengas-installationer udført af K.V. Gasteknik A/S er en sikkerhed for højeste kvalitet, bedre økonomi, størst mulig sikkerhed, fuld dokumentation og en installation der indfrier forventningerne hver gang!

 
 

Installationer for Medicinske- og Lægemiddelsgasser

I Danmark har vi valgt at tilslutte os de fælles internationale standarder indenfor Medicinske gasinstallationer. De er beskrevet i flere ISO- og EN/DS standarder. Her er opstillet en række krav til hvordan installationer skal udføres og gassen kvalitetssikres.

Alle installationer udført af K.V. Gasteknik A/S er underlagt disse krav.

Standarderne kan også betragtes som nogle minimumskrav. I K.V. Gasteknik A/S tilbyder vi at gå lidt videre end hvad der beskrives heri.
Vores innovative løsninger med specialudviklede produkter som f.eks. Medispær®, Medivagt® og MTRS-Vagt® giver både personale og patienter en lang række fordele. Også her giver vores store erfaring og udviklede kvalitetssikringsprocedurer en sikkerhed for at installationen er udført i højeste kvalitet.